Informacja o przekształceniu Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Stare Jak Nowe zarejestrowane w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych w dniu 1 marca br. podjęło uchwałę o przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowe. Decyzja została podjęta w związku z tym, iż w obecnej formie stowarzyszenie ma ograniczone prawa działania, a także nie może być członkiem Polskiego Związku Motorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego.

Piotr Kostrzewa